Wednesday, July 2, 2008

thoughts...

"Ilmu pengetahuan bukan ciptaan manusia, tetapi rahsia takdir Ilahi yang diberikan-Nya kepada manusia. Oleh itu manusia tidak harus berlaku sombong dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki; malah sepatutnya bersyukur"
- Hamka -

No comments: